Da Universitetsfondet ble etablert i år 2000 var hovedoppgaven å arbeide for at Høgskolen i Stavanger skulle oppnå status som universitet. Dette skjedde ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004.

I etterkant av at Universitetet i Stavanger ble en realitet, har Universitetsfondet hatt den viktige oppgaven å støtte opp under den videre faglige utviklingen av universitetet. Målet er å befeste UiS på et høyt faglig nivå innen undervisning og forskning, samt å etablere et bredt samarbeidsnett både nasjonalt og internasjonalt.

Universitetsfondet har bidratt med betydelige ressurser for å utvikle Ullandhaug til et attraktivt campusområde ved å etablere nødvendig infrastruktur og reise sentrale bygg i området. Videre er det en viktig del av strategien å stimulere til økt samarbeid mellom UiS og andre høgskoler og forskningsinstitusjoner i Rogaland.  

Universitetsfondet prioriterer å bidra med midler til store og strategisk orienterte satsinger, gjerne i samarbeid med andre institusjoner eller bidragsytere. Universitetsfondet går bare unntaksvis inn i prosjekter uten andre partnere som bidrar med ressurser for å løfte viktige satsinger.

Universitetsfondets kapital er underlagt profesjonell forvaltning og for tiden i regi av SR-forvaltning.