Leger og veterinærer i forskersamarbeid for å redde menneskeliv

 styreleder i universitetsfondet stavangerordfører christine sagen helgø og nils petter oveland

styreleder i universitetsfondet stavangerordfører christine sagen helgø og nils petter oveland

Et bredt forskersamarbeid for akuttmedisin og helse i regionen er klart på Høyland i Sandnes, der både leger og veterinærer skal jobbe sammen. Universitetsfondet gir 3 millioner kroner til komplett IKT-utstyr til prosjektet.

Sandnes Education And Research Center Høyland (SEARCH) er et nytt biomedisinsk forskningsbygg som skal fremme forskning, utdanning og innovasjon i Rogaland. Senteret er en samarbeids- og treningsarena for forskere og fagfolk fra Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

- SEARCH-senteret er en viktig regional satsing for nyskaping, kompetanse og innovasjon innen helse. Derfor deltar vi gjerne på spleiselaget når gode aktører jobber sammen. I tillegg har regjeringen bidratt med 8 millioner kroner til selve bygget, sier styreleder i Universitetsfondet, Christine Sagen Helgø. 

 nils petter oveland orienterte statsminister erna solberg om search på universitetet i stavanger

nils petter oveland orienterte statsminister erna solberg om search på universitetet i stavanger

- Dette miljøet som er skapt her i regionen er det viktig å legge til rette for og å utvikle. SEARCH kommer både mennesker og dyr til nytte, og er unikt i nasjonal sammenheng. Det er godt at Universitetsfondet kan bidra, sier nestleder i Universitetsfondets styre, Siv-Len Strandskog.

SEARCH skal også støtte utdanningsforløpet av helse- og veterinærpersonell, være en testlab for nytt utstyr og nye behandlingsmetoder, samt bidra til nye helsenæringer.

- Dette skal være et biomedisinsk senter for å drive forskning, utdanning og innovasjon. I en årrekke har veterinærer og dyrepassere jobbet ved NMBU Sandnes med en felles målsetning om å bidra til forbedret dyrehelse, hovedsakelig saue- og svinehelse. NMBU ser på SEARCH som en mulighet til å bidra i et tverrfaglig samarbeid der forskningsresultater kan ha positive konsekvenser også for human helse. Infrastruktur som som laboratorier og obduksjonsssaler allerede på plass. 

Det unike med SEARCH er at det vil er at human- og veterinærmedisin vil komme sammen for å få mer kunnskap, opplyser anestesilege ved SUS og førsteamanuensis ved UiS Nils Petter Oveland. SEARCH senteret er en videreføring av allerede pågående og spennende forskning og vi tiltrekker oss forskere og leger fra både Norge og utlandet som ser viktigheten av å jobbe slik som vi gjør, opplyser Oveland.

- Vi skal samarbeide bredt i regionen og ser mange muligheter. Det er vedtatt at det skal komme et helsefakultet ved UiS til neste år. Vi utdanner sykepleiere og spesialsykepleiere, de kan komme ut og øve, det samme gjelder masterstudenter i akuttmedisin. Dersom UiS ser for seg nye utdanningsløp innen helse kan dette også bli interessant, som en mastergrad i medisin, som diskuteres nå. SEARCH kan også bli viktig for næringslivet ved å tilrettelegge for produktutvikling innen helseindustrien, påpeker Oveland.

 

Utviklingsprosjekter i samarbeid NMBU, avdeling Sandnes

Universitetsfondet har bidratt med midler for å styrke forskningsinnsatsen og bygge opp undervisningskompetansen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), avdeling Sandnes (tidligere Norges Veterinær Høgskole). Universitetsfondet har i den sammenheng bevilget 4,5 millioner kroner til å fylle to vitenskapelige stillinger ved institusjonen over en 5-års periode.
 
Satsingen er en viktig stimulans for videreutvikling av kompetansemiljøet på Høyland – et nasjonalt senter innen veterinærfag på småfe som også bidrar til viktig forskning og kompetanseutvikling i regionen. I ønsket om å videreutvikle avdelingen har NMBU Høyland etablert gode samarbeidsrelasjoner med UiS, SUS og IRIS som en del av denne satsingen.